Телефон за резервация

0889 706 777

  • 1

Европейско финансиране

Финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Цел на процедурата: Осигурявне на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултат: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и гарантиране на стабилен икономически растеж.

 

Обща стойност: 7095,00 лв

Бенефециент: „Дидекс консулт“ ООД

Начало: 14.07.2020г

Край: 14.10.2020г